دتکتور تیوب گاز TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE رنج: 0.1-8 ppm گستک Gastec


Gastec gas detection Tubes system TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE Part Number: 70L Measuring Range: 0.1-8 ppm
  • قیمت :750,000 تومان
  • تخفیف :112,500 تومان
  • قیمت نهایی : 637,500 تومان
تعداد :


Gas Detector Tubes یا دتکتور تیوب شناساگر گاز TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE با مقیاس کالیبره شده برای سنجش گاز با رنج : 0.1-8 ppm ساخت کمپانی گستک GASTEC ژاپن - دتکتور تیوب و یا لوله شناساگر تجزیه گاز، لوله های شیشه ای هستند که درون آن از مواد شیمیایی و معرف هایی از پیش ساخته شده، پر شده اند و مقدار گاز متناسب با نوع و رنج اندازه گیری از روی درجه بندی کالیبره شده بر روی تیوب قابل خوانش و اندازه گیری است.

  • کد کالا : 70L
  • وضعیت : موجـــود
  • تعداد بازدید :188