سوالات متداول

اسپکتروفتومتر

1-  دستگاه اسپکتروفتومتر مدل DR6000 در چه ناحیه ای کار میکند؟ 

 

دستگاه اسپکتروفتومتر سری DR6000 از کمپانی HACH مدل بروز شده سری DR5000 بوده و در طول موج 190 تا 1100 نانومتر ناحیه مرعی و فرابنفش کار میکند.