پرسش های متداول

شرکت کیمیا تجهیزیاران

logo
اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل DR6000 در چه ناحیه ای کار میکند؟

دستگاه اسپکتروفتومتر سری DR6000 از کمپانی HACH مدل بروز شده سری DR5000 بوده و در طول موج 190 تا 1100 نانومتر ناحیه مرعی و فرابنفش کار میکند.