کالاهای موجود

دتکتور تیوب گاز TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE رنج: 0.1-8 ppm گستک Gastec
دتکتور تیوب گاز TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE رنج:  0.1-8 ppm گستک Gastec
750,000  تومان
637,500  تومان
دتکتور تیوب گاز TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE رنج: 0.1-8 ppm گستک Gastec
15 % تخفیف
ویال COD رنج 0-1500 mg/l کمپانی HACH
ویال COD رنج 0-1500 mg/l کمپانی HACH
استعلام شود
ویال COD رنج 0-1500 mg/l کمپانی HACH
دستگاه اسپکتروفتومتر DR3900 کمپانی HACH ناحیه مرئی
دستگاه اسپکتروفتومتر DR3900 کمپانی HACH ناحیه مرئی
استعلام شود
دستگاه اسپکتروفتومتر DR3900 کمپانی HACH ناحیه مرئی
دستگاه DR6000 اسپکتروفتومتر UV/Vis کمپانی هک HACH
دستگاه DR6000 اسپکتروفتومتر UV/Vis کمپانی هک HACH
استعلام شود
دستگاه DR6000 اسپکتروفتومتر UV/Vis کمپانی هک HACH
پنسکی مارتینز فلش پوینت استاندارد مرجع Pensky Martens رنج اندازه گیری: 64,8°C بطری 250 ml
 پنسکی مارتینز فلش پوینت استاندارد مرجع   Pensky Martens رنج اندازه گیری:  64,8°C بطری 250 ml
استعلام شود
پنسکی مارتینز فلش پوینت استاندارد مرجع Pensky Martens رنج اندازه گیری: 64,8°C بطری 250 ml
CRM فلش پوینت پنسکی مارتیز Pensky Martens Flash Point رنج اندازه گیری: 243 °C بطری 250 ml
 CRM فلش پوینت پنسکی مارتیز   Pensky Martens Flash Point رنج اندازه گیری:  243 °C بطری 250 ml
استعلام شود
CRM فلش پوینت پنسکی مارتیز Pensky Martens Flash Point رنج اندازه گیری: 243 °C بطری 250 ml
ویال COD رنج 0-150 mg/l کمپانی HACH
ویال COD رنج 0-150 mg/l کمپانی HACH
استعلام شود
ویال COD رنج 0-150 mg/l کمپانی HACH
ویال COD Vials رنج 0-15000 میلی گرم بر لیتر کمپانی هک
ویال  COD Vials رنج 0-15000 میلی گرم بر لیتر کمپانی هک
استعلام شود
ویال COD Vials رنج 0-15000 میلی گرم بر لیتر کمپانی هک

محصولات اخیر

دستگاه RVP حمام فشار بخار منوال مطابق با ASTM D323
دستگاه RVP حمام فشار بخار منوال مطابق با ASTM D323
54,000,000  تومان
دستگاه RVP حمام فشار بخار منوال مطابق با ASTM D323
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (37.5:1) FOR ELECTROPHORESIS-1L
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (37.5:1) FOR ELECTROPHORESIS-1L
استعلام شود
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (37.5:1) FOR ELECTROPHORESIS-1L
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 30% (37.5:1) FOR ELECTROPHORESIS-1L
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 30% (37.5:1) FOR ELECTROPHORESIS-1L
استعلام شود
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 30% (37.5:1) FOR ELECTROPHORESIS-1L
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (19:1) FOR ELECTROPHORESIS-1L
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (19:1) FOR ELECTROPHORESIS-1L
استعلام شود
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (19:1) FOR ELECTROPHORESIS-1L
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (29.1:0.9) FOR ELECTROPHORESIS-1L
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (29.1:0.9) FOR ELECTROPHORESIS-1L
استعلام شود
ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (29.1:0.9) FOR ELECTROPHORESIS-1L
SILICIC ACID PRECIPITATED EXTRA PURE HEAVY-1KG
SILICIC ACID PRECIPITATED EXTRA PURE HEAVY-1KG
استعلام شود
SILICIC ACID PRECIPITATED EXTRA PURE HEAVY-1KG
دستگاه RVP فشار بخار اتوماتیک کمپانی GRABNER مطابق ASTM
دستگاه RVP  فشار بخار اتوماتیک کمپانی GRABNER مطابق ASTM
استعلام شود
دستگاه RVP فشار بخار اتوماتیک کمپانی GRABNER مطابق ASTM
دستگاه کدورت سنج 2100Q پرتابل کمپانی HACH
دستگاه کدورت سنج 2100Q پرتابل کمپانی HACH
استعلام شود
دستگاه کدورت سنج 2100Q پرتابل کمپانی HACH