کالاهای موجود

دتکتور تیوب گاز TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE رنج: 0.1-8 ppm گستک Gastec
دتکتور تیوب گاز TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE رنج:  0.1-8 ppm گستک Gastec
750,000  تومان
637,500  تومان
دتکتور تیوب گاز TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE رنج: 0.1-8 ppm گستک Gastec
15 % تخفیف
ویال COD رنج 0-1500 mg/l کمپانی HACH
ویال COD رنج 0-1500 mg/l کمپانی HACH
استعلام شود
ویال COD رنج 0-1500 mg/l کمپانی HACH
دستگاه اسپکتروفتومتر DR3900 کمپانی HACH ناحیه مرئی
دستگاه اسپکتروفتومتر DR3900 کمپانی HACH ناحیه مرئی
استعلام شود
دستگاه اسپکتروفتومتر DR3900 کمپانی HACH ناحیه مرئی
دستگاه DR6000 اسپکتروفتومتر UV/Vis کمپانی هک HACH
دستگاه DR6000 اسپکتروفتومتر UV/Vis کمپانی هک HACH
استعلام شود
دستگاه DR6000 اسپکتروفتومتر UV/Vis کمپانی هک HACH
پنسکی مارتینز فلش پوینت استاندارد مرجع Pensky Martens رنج اندازه گیری: 64,8°C بطری 250 ml
 پنسکی مارتینز فلش پوینت استاندارد مرجع   Pensky Martens رنج اندازه گیری:  64,8°C بطری 250 ml
استعلام شود
پنسکی مارتینز فلش پوینت استاندارد مرجع Pensky Martens رنج اندازه گیری: 64,8°C بطری 250 ml
CRM فلش پوینت پنسکی مارتیز Pensky Martens Flash Point رنج اندازه گیری: 243 °C بطری 250 ml
 CRM فلش پوینت پنسکی مارتیز   Pensky Martens Flash Point رنج اندازه گیری:  243 °C بطری 250 ml
استعلام شود
CRM فلش پوینت پنسکی مارتیز Pensky Martens Flash Point رنج اندازه گیری: 243 °C بطری 250 ml
ویال COD رنج 0-150 mg/l کمپانی HACH
ویال COD رنج 0-150 mg/l کمپانی HACH
استعلام شود
ویال COD رنج 0-150 mg/l کمپانی HACH
ویال COD Vials رنج 0-15000 میلی گرم بر لیتر کمپانی هک
ویال  COD Vials رنج 0-15000 میلی گرم بر لیتر کمپانی هک
استعلام شود
ویال COD Vials رنج 0-15000 میلی گرم بر لیتر کمپانی هک

محصولات اخیر

دستگاه DR900 فوتومتر پرتابل کمپانی HACH
دستگاه DR900 فوتومتر پرتابل کمپانی HACH
استعلام شود
دستگاه DR900 فوتومتر پرتابل کمپانی HACH
دستگاه اسپکتروفتومتر پرتابل DR1900 کمپانی HACH
دستگاه اسپکتروفتومتر پرتابل DR1900 کمپانی  HACH
استعلام شود
دستگاه اسپکتروفتومتر پرتابل DR1900 کمپانی HACH
ریجنت فرآور FerroVer Iron کمپانی HACH بسته 100 عددی Powder Pillows برای سل 10 سی سی
ریجنت فرآور FerroVer Iron کمپانی HACH بسته 100 عددی Powder Pillows برای سل 10 سی سی
استعلام شود
ریجنت فرآور FerroVer Iron کمپانی HACH بسته 100 عددی Powder Pillows برای سل 10 سی سی
سیلیسیک اسید اکسترا پیور- 20 کیلوگرم
سیلیسیک اسید اکسترا پیور- 20 کیلوگرم
استعلام شود
سیلیسیک اسید اکسترا پیور- 20 کیلوگرم
بلور گلیسین_3کیلوگرم
بلور گلیسین_3کیلوگرم
استعلام شود
بلور گلیسین_3کیلوگرم
گلیسین بلور_12 کیلوگرم
گلیسین بلور_12 کیلوگرم
استعلام شود
گلیسین بلور_12 کیلوگرم
GMEM CELL CULTURE MEDIA-100KG
GMEM CELL CULTURE MEDIA-100KG
استعلام شود
GMEM CELL CULTURE MEDIA-100KG
ارتو فسفریک اسید 85٪-0.5لیتر
ارتو فسفریک اسید 85٪-0.5لیتر
استعلام شود
ارتو فسفریک اسید 85٪-0.5لیتر